Záruka na množstvo vody a hĺbku studne

Vŕtame studne so zárukou na množstvo vody a hĺbku studne.

V dohodnutej cene je vyvŕtanie, vystrojenie, perforácia, sypaný filter a vyčistenie zdroja vody.

Dohodnutá cena je stála bez ohľadu na geologické zloženie horniny a použitú technológiu vrtných prác.

ZÁRUKA NA MNOŽSTVO VODY

V zmluve je stanovená minimálna výdatnosť vrtu v LITROCH ZA 24 HOD. V prípade nesplnenia výdatnosti nebudú účtované žiadne náklady alebo pokračujeme vo vrte ďalej až dosiahneme stanovenú - dohodnutú výdatnosť na naše náklady.

ZÁRUKA NA HĹBKU STUDNE

Zmluvne zaručená hĺbka vrtu. V prípade prekročenia hĺbky vrtu nebudú práce navyše účtované. V prípade plytšieho vrtu budú účtované skutočne odvŕtané metre.

Záruka na vrty pre tepelné čerpadlá "Zem Voda"

V dohodnutej cene je vyvŕtanie, vystrojenie normovaným kolektorom 4x32mm alebo 2x40mm z materialu PE 100, PE 100RC alebo PE XA a zainjektovanie bentonitovou zmesou z dlhoročnou zárukou.

Cena je stála bez ohľadu na geologické zloženie horniny a použitú technológiu vrtných prác