Etapy vŕtania

Postup pri vŕtaní studne.

1. Výber vhodného majstra

Je pravdepodobné, že sa obrátite na viacerých studniarov, aby ste sa dozvedeli akú studňu navrhujú, za akú cenu, aké majú dodacie lehoty a pod. Je dôležité, aby ste si vybrali vhodného studniara, takého, ktorý absolvoval potrebné kvalifikačné skúšky.

2. Odsúhlasenie typu studne

Chceli by ste mať studňu vŕtanú na vrstevnú, alebo na spodnú vodu? Tu treba vziať do úvahy štruktúru podložia a umiestnenie vodných vrstiev.

3. Skúmanie podložia

Majster v prípade potreby uskutoční skúšobné vrty, aby zistil štruktúru podložia a umiestnenie zvodnenej vrstvy.

4. Vŕtanie studne

Prípravíme miesto realizácie a vyvŕtame požadovanú studňu. Dĺžka vŕtania závisí od geologickej štruktúry podložia a od hĺbky, v ktorej sa zvodnená vrstva nachádza.

5. Skúšobné čerpanie

Počas skúšobného čerpania majster stanoví pieskovaciu hranicu, t.j. tú mieru čerpania, ktorá sa nesmie prekročiť, inak by došlo k pohybu pieskových častíc v okolí studne a studňa by sa mohla upchať.

6. Vyčistenie studne

Odborným vyčerpávaním majster vytvorí prírodný filtračný skelet.

Vŕtanie studne obyčajne trvá 1 - 2 dni, ale v dôsledku nepredvídateľných okolností ako napr. kamenisté podložie sa realizácia môže značne predĺžiť.

Prírodný filtračný skelet

Hotovú studňu treba riadne vyčistiť a vytvoriť odborným vyčerpávaním tzv. prírodný filtračný skelet. Ťažbu vody treba začať postupne malým prietokom. Následne, keď sa už voda prečistí a dosiahne sa prevádzková hladina vody, je možné zvýšiť prietok až kým sa nedosiahne 1,5 násobok želaného prietoku. Počas čerpania je potrebné minimálne každú hodinu merať dosahovaný prietok vody a hladinu vody v studni. Tieto údaje sú potrebné k žiadosti o povolenie. Po vyhotovení studne je v každom prípade potrebné dať urobiť rozbor vyťaženej vody, lebo len takto sa dá určiť, na aký účel môže byť voda použitá.